• Program Partnerski

Program Partnerski „Gadzin.pl”

Zapraszamy Cię do przyłączenia się do Programu Partnerskiego „Gadzin.pl”. Program skierowany jest do właścicieli stron www, blogów lub profili na FB, Instagram, twitter, o tematyce zoologicznej, przyrodniczej. Ogólnie związanej z zwierzakami.

Co zyskujesz?

 • Dobre źródło zarobku, początkowa prowizja 5%. Minimalne koszty rozpoczęcia.
 • Dostęp do panelu wydawcy reklam.
 • Rabat na zakupy w sklepie Zoologicznym Gadzin.pl
 • Zwiększenie atrakcyjności swojej strony www. Przez organizowanie konkursów/ udzielanie rabatów/ promocji.

Czy mogę zwiększyć swoją prowizję?

 • Tak, gdy osiągniesz próg 5000 pln prowizji, zaczniesz otrzymywać 10% prowizji.

Jakie są wymagania?

 • Musisz posiadać własną stronę www, bloga, listę mailingową (legalną!) lub popularny profil w mediach społecznościowych.

Jak rozpocząć?

 • Wyślij do nas maila na bok@gadzin.pl, w tytule wpisując „PP”. W treści podaj nam do siebie maila, numer telefonu kontaktowego oraz linki do twojej strony, bloga lub profili w mediach społecznościowych.
 • W przeciągu 24 godzin skontaktujemy się z Tobą telefonicznie, celem omówienia szczegółów.
  Na podany adres e-mail otrzymasz umowę, zapoznaj się z nią i dokonaj przelewu weryfikacyjnego na kwotę 1,23 pln. Dane do przelewu będą podane w umowie. Kwota zostanie zwrócona na konto w ciągu 24 godzin (dni robocze).
 • Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, prześlij nam aktualny wpis do CEIDG.
 • Jeśli nie prowadzisz działalności, prześlij skany przodu i tyłu dowodu osobistego.
 • Dane z CEIDG lub dowodu muszą się zgadzać z danymi przelewu! Inaczej wypłata zarobionych środków nie będzie możliwa.

Co otrzymasz od nas?

 • Dostęp do panelu pośrednika, gdzie na bieżąco będziesz mógł śledzić swój zarobek.
 • Zestaw materiałów reklamowych, w postaci elektronicznej.
 • Indywidualny link referencyjny.

Kiedy otrzymasz pieniądze?

 • Minimalna kwota do wypłaty to 100 pln.
 • Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, rozpoczniemy proces wypłaty po otrzymaniu faktury VAT.
 • Jeśli nie prowadzisz działalności co miesiąc będziemy spisywać umowę zlecenie.
 • Wypłata nastąpi wtedy, na podstawie podpisanej i odesłanej do nas umowy. Kwota zostanie wypłacona w terminie 14 dni od otrzymania wyżej wymienionych dokumentów, na numer konta z przelewu weryfikacyjnego.

Życzymy powodzenia !

 

Regulamin Programu Partnerskiego „Gadzin.pl”

1. AP jest organizatorem i koordynatorem programu partnerskiego, którego celem jest pozyskiwanie nowych klientów za pomocą kontaktów osób fizycznych lub właścicieli wszelkiego rodzaju serwisów internetowych, zwanych dalej Partnerami.

2. W wykonaniu umowy zawartej z AP Partner zobowiązuje się zamieszczenia na swojej stronie internetowej materiałów promujących produkty sprzedawane przez sklep Gadzin.pl, a w szczególności: banerów, informacji, zdjęć i opinii.

3. Warunkiem przystąpienia do programu partnerskiego jest zawarcie umowy z AP oraz akceptacja warunków niniejszego regulaminu.

4. Do programu partnerskiego może przystąpić osoba prawna lub osoba fizyczna będąca administratorem lub właścicielem strony internetowej, której treści w ocenie AP nie są sprzeczne z prawem polskim, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności zawierające treści:

 • niezgodne z obowiązującym prawem, a także nakłaniające łamania prawa, poprzez rozpowszechnianie jakichkolwiek informacji mogących posłużyć do tego celu,
 • pornograficzne i erotyczne, związane z użyciem przemocy wobec ludzi i zwierząt,
 • mogące posłużyć do zniesławienia, nawołujące do szerzenia nienawiści między narodami oraz rasizmu.
 • o charakterze godzącym w dobro AP.

5. Przystąpienie do programu partnerskiego jest dobrowolne i nieodpłatne. Polega na prawidłowym przesłaniu niezbędnych informacji via e-mail oraz wykonaniu przelewu weryfikacyjnego. Partner oświadcza, iż wszystkie dane niezbędne do prawidłowej rejestracji są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

6. AP zastrzega sobie prawo wyboru Partnerów, którzy mieliby wziąć udział w programie partnerskim. AP zastrzega sobie prawo odmowy udziału Partnera w programie bez podania przyczyn.

7. Po podpisaniu umowy AP zobowiązuje się przydzielić Partnerowi indywidualne adresy, umożliwiające zliczanie po stronie sklepu internetowego dokonanych zakupów, oraz adres i hasło do panelu administracyjnego, na którym prowadzona będzie statystyka dokonanych zakupów i zapłaconych dokonanych zakupów. Używane terminy oznaczają odpowiednio:
dokonanym zakupem nazywany fakt dokonania zakupu na stronach sklepu internetowego Gadzin.pl, pod wpływem odwołania ze strony Partnera lub za jego poleceniem
jako zapłacony dokonany zakup uważa się dokonany zakup wtedy, gdy zapłata za niego wpłynęła na konto AP.

8. Partnerowi przysługuje wynagrodzenie za skierowanie Klienta do sklepu internetowego pod warunkiem, że uda się
zrealizować usługę dla poleconego Klienta a polecony Klient dokona płatności za zamówione produkty. Partner otrzymuje
prowizję od każdego zapłaconego zakupu w wysokości określonej w umowie.

9. Okres rozliczeniowy stanowi miesiąc kalendarzowy. AP rozlicza Partnera do 1 dnia każdego miesiąca, kiedy to
zostaje przedstawione zestawienie sald konta Partnera. Zestawienie jest podstawą do wypłaty wynagrodzenia.

10. Partnerowi prowadzącemu działalność gospodarczą wypłata wynagrodzenia następuje po przesłaniu na adres AP faktury bądź rachunku o treści: "Prowizja z realizacji reklamy [nr referencyjny Partnera]".

11. Termin płatności faktury VAT wynosi 14 dni od dnia jej doręczenia AP. AP zobowiązuje się do zapłaty należności wynikającej z faktury VAT na rachunek bankowy wskazany przez Partnera. W przypadku osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej wypłata realizowana jest na podstawie umowy zlecenia.

12. Partner wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie jego danych osobowych przez AP, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

13. Nakłanianie przez Partnera do zakupów poprzez ogłaszanie w nie przeznaczonych do tego miejscach np. grupach dyskusyjnych, a także metodami niezgodnymi z obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. oraz zasadami etykiety internetowej jest zabronione i stanowi podstawę do rozwiązania umowy przez AP bez zachowania okresu wypowiedzenia.

14. W przypadku nieprzestrzegania przez Partnera postanowień umowy lub regulaminu AP przysługuje prawo rozwiązania umowy z Partnerem bez zachowania okresu wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy Partnera, AP zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania.

15. AP zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Informacje o zmianach Regulaminu ONE Rafał Stadnicki przekaże Partnerowi drogą elektroniczną. W przypadku braku pisemnego oświadczenia rezygnacji z Programu Partnerskiego w terminie 14 dni od daty ogłoszenia nowego Regulaminu, ustala się, że Partner zapoznał się i wyraża zgodę na treść regulaminu.

16. Wszelkie pytania, propozycje, reklamacje dotyczące programu partnerskiego należy kierować na adres: bok@gadzin.pl

Gdy otrzymasz wiadomość e-mail z swoim kodem referencyjnym [REF link], możesz pobrać grafiki lub linki i zamieścić je na swojej stronie, blogu, kanale w mediach społecznościowych lub mailingu.

Banery reklamowe Sklepu Zoologicznego Gadzin.pl

 1. Poniżej znajdują się aktualne grafiki i linki. Banery możesz pobrać pojedynczo.
 2. Najedź myszką na baner.
 3. Kliknij prawy przycisk myszy.
 4. Zapisz grafikę jako.

koty_120_600-copy(1).jpgkoty_160_600(1).jpgpsy_120_600(1).jpgpsy_160_600(1).jpgpsy_300_600(1).jpgkoty_200_200(1).jpgkoty_250_250(1).jpgkoty_300_250(1).jpgpsy_200_200(1).jpgpsy_250_250(1).jpgpsy_300_250(1).jpgkoty_728_90(1).jpg

 PSY_728_90(1).jpg


Możesz również pobrać wszystkie dostępne grafiki:

Paczka banerów

Następnie, wgraj grafikę na swoją stronę i umieść w dogodnym miejscu.

Przykładowy kod HTML umieszczania grafiki:
<a href=”http://www.gadzin.pl?ref=[REF link]” alt=”Gadzin.pl Dobry sklep Zoologiczny”><img src=”[link do grafiki, na Twoim serwerze]” alt=”Gadzin.pl Dobry sklep Zoologiczny”></a>

Linki tekstowe sklepu Zoologicznego Gadzin.pl

Lista linków tekstowych:

 • <a href=”http://www.gadzin.pl?ref=[REF link]” alt=” Karmy dla psów”>Karmy dla psów</a>
 • <a href=”http://www.gadzin.pl?ref=[REF link]” alt=”Karmy dla kotów”>Karmy dla kotów</a>
 • <a href=”http://www.gadzin.pl?ref=[REF link]” alt=”Karmy dla gryzoni”>karmy dla gryzoni</a>
 • <a href=”http://www.gadzin.pl?ref=[REF link]” alt=”Karmy dla papug”>Karmy papug</a>
 • <a href=”http://www.gadzin.pl?ref=[REF link]” alt=”Akcesoria dla gadów”>Akcesoria dla gadów</a>
 • <a href=”http://www.gadzin.pl?ref=[REF link]” alt=”Akcesoria dla psów”>Akcesoria dla psów</a>
 • <a href=”http://www.gadzin.pl?ref=[REF link]” alt=”Akcesoria dla kotów”>Akcesoria dla kotów</a>

Życzymy dużych zysków.
Załoga Gadzin.pl