• Dostawa

CENA I KOSZTY DOSTAWY

6.1. Ceny produktów wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT w obowiązującej, w dniu wystawienia faktury, stawce, z zastrzeżeniem punktu 6.2. poniżej.

6.2. Ceny produktów nie uwzględniają:

rabatów przyznanych Klientowi;

kosztów dostawy produktów do Klienta.

6.3. Ceny produktów, uwidocznione na stronie gadzin.pl, podlegają aktualizacji co 6 godzin.

6.4. Koszt dostawy transportem własnym Sprzedawcy lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na terenie Polski wynosi odpowiednio:

paczka do 30 kg - 20 zł netto;

1/2 palety do 90 kg - 100 zł netto;

paleta – 200 zł netto.

6.5. Przy zamówieniu o wartości powyżej 500 zł netto, wysyłka jest realizowana na koszt Sprzedawcy, przy czym nie dotyczy to produktów niestandardowych, przesyłek wielkogabarytowych, paletowych oraz o małej wartości, przekraczających standardową wagę.

6.6. Dla uniknięcia wątpliwości, dostawa realizowana na koszt Sprzedawcy dotyczy jednorazowej wysyłki. W przypadku braku odbioru przez Klienta zamówienia przesłanego na koszt Sprzedawcy, ponowna wysyłka tego zamówienia, będzie podlegała opłacie wg zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.

6.7. W przypadku zamówień na produkty niestandardowe (w tym m.in. żwirki i piaski dla kotów, neutralizatory, piaski dla ptaków i gryzoni, siana, ściółki, inne podłoża dla gryzoni, ptaków, gadów, itp., żwiry i inne podłoża akwarystyczne), opłata za dostawę ustalana jest indywidualnie.

6.8. Podane koszty dostawy mogą ulec zmianie w przypadku zmiany Regulaminu.

 

PŁATNOŚCI I DOSTAWA

7.1. Płatność za zakupione produkty może być dokonywana w następujących formach:

kartą płatniczą w przypadku odbioru osobistego towarów przez Kupującego; Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:

* Visa

* Visa Electron

* MasterCard

* MasterCard Electronic

* Maestro

przelewem przed dostawą na podstawie dokumentu przekazanego przez pracownika sklepu gadzin.pl (przedpłata).

7.2. Dostawa zamówionych produktów następuje:

na adres Klienta podany w formularzu rejestracyjnym:

transportem własnym Sprzedawcy - na terenie Szczecina.

za pośrednictwem firmy kurierskiej - w pozostałych częściach Polski, przy czym, w każdym wypadku, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru sposobu realizacji dostaw, kierując się względami ekonomicznymi.

7.3. Warunki dostawy poza granicami Polski ustalane są indywidualnie.

7.4. Dostawa towarów delikatnych lub podatnych na uszkodzenia (w tym m.in.: klatki dla ptaków i gryzoni, żarówki i świetlówki akwarystyczne i terrarystyczne, akwaria i inne artykuły szklane), nie jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej, chyba że na wyraźne życzenie Klienta i na jego wyłączną odpowiedzialność, po złożeniu przez niego oświadczenia o treści wskazanej poniżej. Oświadczenie jest dostępne do pobrania na stronie www.ara.waw.pl, należy je podpisać i przesłać na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy. Oświadczenie będzie wiążące przez cały okres współpracy. Opłata za dostawę zostanie naliczona jak za produkt niestandardowy.

 

Treść oświadczenia:

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o warunkach dotyczących

wysyłki towarów delikatnych lub podatnych na uszkodzenia. Akceptuję możliwość

wysyłki w/w towarów wyłącznie na moją odpowiedzialność i na moje ryzyko.

W przypadku uszkodzenia w transporcie w/w towarów nie będę kierował/a roszczeń

odszkodowawczych do Sklepu Zoologicznego gadzin.pl.

platnosc_baner(1).png